Släktföreningen Pemers vapen

GÅVOR

Både Släktföreningen Pemer och Pemerska Stiftelsen
mottar med tacksamhet gåvor som stöd till deras syften.

Testamentsgåvor, minnesgåvor till avlidna personer och födelsedagsgåvor.

TESTAMENTSGÅVOR

KONDOLEANSGÅVOR

GRATULATIONSGÅVOR

 

STIPENDIATER I PEMERSKA STIFTELSEN 1991–2008

Allan Olofssons stipendium för ungdomsutbyte och studier
1991: Pi Catarina Larsson för hennes studieår vid S:t Anna Gymnasium i Augsburg
1994: Studierektor Barbara Kolbinger, Augsburg för hennes insatser att befrämja ungdomsutbyte mellan Augsburg och Göteborg
1995: Marie Pemer  för hennes studier  vid Newcastle College, England
1998: Fyra gymnasieelever vid Frölundagymnasiet i Göteborg för uppsats i anslutning till sin studieresa till Augsburg och S:t Anna Gymnasium
2008: Två doktorander vid Göteborgs universitet och
gymnasieeleven Niclas Olofsson vid Bergslagsskolan i Karlskoga

Ingemar Pemers Minne för forskning i släktens historia
1992: Släktföreningens årsskrift Pemer-Nytt
1993: Dr. phil. Christina Dalhede för hennes avhandling Oberdeutsche in Schweden
1993: Släktföreningens årsskrift Pemer-Nytt
1994: Släktföreningens årsskrift Pemer-Nytt
2004: Anders Pemer Junior för upprättande av en släktsammanställning

 


Hemsidan skapad 2013-09-18 av Släktföreningen Pemer  
Hemsidan uppdaterad 2019-10-12    
www.pemerforeningen.se; e-mail: info@pemerforeningen.se