Släktföreningen Pemers vapen

MEDLEMSKAP I SLÄKTFÖRENINGEN PEMER

VEM KAN BLI MEDLEM?

Alla ättlingar till ´Huset´Pemer,
ättlings make/maka/sambo,
adoptivbarn.

 

VILKEN NYTTA HAR MAN AV ATT BLI MEDLEM?

Inbjuds att delta i Släktmöten på för släkten historiska platser

Får Släktföreningens skrift Pemer-Nytt. Årsskrift för Släktföreningen Pemer

samma år som släktmötet hålls, f.n. vartannat år i september.

År utan släktmöte kommer Medlemsbladet ut per mail eller post

 

HUR BLIR MAN MEDLEM?

1. Genom att anmäla sitt intresse till SLÄKTFÖRENINGEN PEMER:s ordförande och skrifvare

och till dem skriftligt styrka sitt släktskap. Hämta Anmälningsblankett, fyll i och skicka in till Mia Karlsson, Johanneshöjden 4, 722 19 Västerås, miakarlsson8@gmail.com


2. Betala den årliga medlemsavgiften till Släktföreningen Pemers
    postgirokonto nr 33 35 09 - 8

 


Hemsidan skapad 2013-09-18 av Släktföreningen Pemer  
Hemsidan uppdaterad 2019-10-12    
www.pemerforeningen.se; e-mail: info@pemerforeningen.se