Släktföreningen Pemers vapen

SLÄKTFÖRENINGEN PEMER – VAD ÄR DET?

SLÄKTFÖRENINGEN PEMER

Grundades den 23 februari 1981 i Göteborg

Till minne av den äldste kände stamfadern

NICOLAUS PEMER

vilken efter en lång verksamhetsperiod i Augsburg

i Sydtyskland

fick sin viloplats i Kreuzgang i St. Anna-kyrkan där,

den 23 februari 1610.

3 Rådhusaet i Augsburg

 

Medlemmar i handelsfamiljen Pemer var bosatta i sydtyska Augsburg

Det tidiga sextonhundratalets Rådhus med dess Gyllene Sal ersatte det gamla rådhuset

I både det gamla och det nya rådhuset deltog familjemedlemmar i verksamheten

Foto: Allan Dalhede, Göteborg


Hemsidan skapad 2013-09-18 av Släktföreningen Pemer  
Hemsidan uppdaterad 2019-10-12    
www.pemerforeningen.se; e-mail: info@pemerforeningen.se