Släktföreningen Pemers vapen

 

 

 

PEMER-NYTT


Utkommer samma år som släktmöte hålls, för närvarande vartannat år.

Pemer-Nytt är en del i Släktföreningens verksamhet och bidrar till att sprida information om kommande händelser i föreningen,

delge uppgifter om släktens historia inom dess olika grenar under olika generationer, på olika orter i och utanför Sverige.

Vinjettbilden på PEMER-NYTT är tecknad av Heimatpfleger Robert Pfaud (†) och föreställer husen på Kappeneck 17 i Augsburg,

som Nicolaus I Pemer och hans hustru Judith Maistetterin ägde från 1590-talet och framåt.

Huset har restaurerats vördsamt och står idag under Denkmalschutz.

 


Hemsidan skapad 2013-09-18 av Släktföreningen Pemer  
Hemsidan uppdaterad 2019-10-12    
www.pemerforeningen.se; e-mail: info@pemerforeningen.se