Släktföreningen Pemers vapen

 

PUBLIKATIONER

Pemer-Nytt. Medlemsblad för Släktföreningen Pemer 1-16. 1981–
PEMER-NYTT. Årsskrift för Släktföreningen Pemer. Årgång  1-11 
         (fr.o.m. 2001 endast under släktmötesår)
Medlemsblad för Släktföreningen Pemer 2001–
         (år mellan släktmöten)

 

Christina Dalhede, Invandrare som resurs. 1540–1820.
Bland-Européer och handelsfamiljer i Europa och Sverige. Kontakter, Krediter, Kultur. EN TIDIG EUROPAMARKNAD 1. Preindustrial Research Group, Göteborg 2009.
Christina Dalhede, Familjer, Förbindelser, Krediter, Kultur. 1540–1820. DVD. EN TIDIG EUROPAMARKNAD 2. Preindustrial Research Group, Göteborg 2009. (Finns på insidan av bakre pärmen i plastfodral vol 1)

PRESSSRELEASE om boken Invnadrare som resurs. 1540–1820


Hemsidan skapad 2013-09-18 av Släktföreningen Pemer  
Hemsidan uppdaterad 2019-10-12    
www.pemerforeningen.se; e-mail: info@pemerforeningen.se