Släktföreningen Pemers vapen

 

SENASTE NYTT

 

NÄSTA SLÄKTMÖTE ÄGER RUM

Preliminärt helgen den 18 - 19 september 2021, i Falun.

 

MEDLEMSAVGIFTER

i Släktföreningen Pemer  Postgirokonto nr 33 35 09 – 8 

inbetalas varje år i samband med det årliga utskicket till medlemmarna i augusti/september

                       150 kr för medlem, 50 kr för familjemedlem
                                   30 kr för studerande över 18 år med egen adress
                      0 kr för barn och ungdom under 18 år

0 kr för vuxen över 80 år

Gåvor mottages med tacksamhet

 

STYRELSE

Styrelsen består för närvarande av sju ordinarie ledamöter
och fyra suppleanter.

Ordinarie ledamöter
Ordförande:                        Stefan Wickberg, Västra Ämtervik  
Vice ordförande:                 Mats Pemer, Stockholm
Mötesarrangör:                   Hans Rosendahl, Borlänge
Bitr. mötesarrangör:           Åsa Stenqvist, Stockholm
Skattmästare:                      Mia Karlsson, Västerås
Skrifvare:                            Eva Rosendahl, Stockholm
Arkivförvaltare:                 Sofia Pemer, Umeå

Suppleanter:
Vice arkivförvaltare:          Anders Pemer J:r, Grödinge
Vice skattmästare:              Per Reinholdsson, Mariefred
Vice skrifvare:                     Anders Pemer J:r, Stockholm
v. vice skrifvare:                  Karin Wiman, Karlstad

 

 


Hemsidan skapad 2013-09-18 av Släktföreningen Pemer  
Hemsidan uppdaterad 2019-10-12    
www.pemerforeningen.se; e-mail: info@pemerforeningen.se