Släktföreningen Pemers vapen

VERKSAMHET I SLÄKTFÖRENINGEN PEMER

 

SLÄKTFÖRENINGEN PEMER

är en ideell, opolitisk förening, som har till syfte att:

Verka för sammanhållning inom släkten

Tillvarata gemensamma släktintressen

Föra ett fullständigt och korrekt släktregister

Utföra forskningar i släktens historia

Förvara släkthandlingar

Ge glimtar från forskningsarbete

Anordna släktträffar på för släkten historiska platser

 


Enligt släktmötesbeslut i Karlstad den 30 september 2000

bedrivs genealogisk forskning i Släktföreningen Pemers regi till och med 1840

De flesta kan i regel knyta an till den tiden via egen eller andras forskningar.

Vid Släktföreningens grundande 1981 hade omfattande forskningar fram till nutid genomförts av flera privatpersoner, vlket bildade underlag

för medlemsrekrytering till Släktföreningen


Finnåkers bruk

På Finnåkers bruk i Fellingsbro socken utanför Arboga, ett av Louis De Geers bästa järnbruk var Nicolaus III Pemer, - född i sydtyska Augsburg - verksam under 1640–1650-talen

Finnåkers brukspark. Foto: Allan Dalhede, Göteborg


Hemsidan skapad 2013-09-18 av Släktföreningen Pemer  
Hemsidan uppdaterad 2019-10-12    
www.pemerforeningen.se; e-mail: info@pemerforeningen.se